Billig strømleverandør

Ubetalte regninger

Betaler du ikke regningene for bruken av strømmen din vil ikke strømleverandøren ha deg som kunde. Det er ganske lett å forstå. Hadde du eller jeg drevet en butikk og en person kom, tok med seg varer og gikk igjen uten å betale, ville vi nok også sakt til denne personen at de er uønsket og ikke trenger å komme tilbake.

På samme måte kan leverandøren av strømme heve avtalen mellom deg og leverandøren en viss tid etter at du ikke har betalt. Selv om en leverandør av strøm ikke vil ha deg fordi du ikke betaler regningene dine får du fortsatt strøm. Leverandører leverer deg som kunde til nettselskapet. Nettselskapet fortsetter å levere deg strøm slik at du har strøm i huset. Dette kalles leveringspliktig kraft.

Har du kommet på dette nivået at du ikke lenger har en strømleverandør fordi leverandøren ikke lenger ønsker å ha et kundeforhold med deg vil strømprisen gå betraktelig opp. Nettselskapet som når gir den leveringspliktig strøm tar en høy pris, som du igjen må betale. Føler du at du betaler for mye for strømmen så sammenlign priser og finn deg en billig strømleverandør.

Fare for liv, helse og ting

Er det fare for at liv, helse eller ting går tapt ved at du mister strømmen må stansingen av strømmen utsettes. Er det for eksempel veldig kaldt ute kan ikke nettselskapet ta strømmen. Det er viktig å huske på at du må si ifra til nettselskapet da nettselskapet ikke har en plikt til å undersøke dette for deg.

NAV hjelper til med forskjellige ordninger for deg som sliter med å betale regningene dine. NAV kan sende melding til nettselskapet 4 uker før stengning om at de tar over regningen. Da blir ikke strømmen stengt.