Det er viktig at du betaler alle regninger du får fra banken og fra andre steder. Tenk at du selv ønsker å være med på noe som er gøy men koster for mye penger. Ting som koster penger gjør at du må betale for det. Betaler du ikke vil...